• Chat
  • Notes
  • Schedule
  • Bible
  • Donate

BIBLA ALTIN KITA

JOZUEU 1:8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote...

SI MUND TË LUTEMI PËR TY?